Noordenveld

Basisgegevens


Provincie Drenthe
Begindatum 01-01-1998
Amsterdamse Code 10699
CBS Code 1699
Aantal inwoners 30.794
Oppervlakte 200.99 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Noordenveld

Archiefverordening


Datum vaststelling 09-12-2009
Titel Archiefverordening gemeente Noordenveld 2009
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling