Noord-Beveland

Basisgegevens


Provincie Zeeland
Begindatum 01-01-1995
Amsterdamse Code 10250
CBS Code 1695
Aantal inwoners 7.474
Oppervlakte 85.82 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Noord-Beveland

Archiefverordening


Datum vaststelling 24-09-2009
Titel Archiefverordening 2009
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Gemeentearchief Noord-Beveland