Nijmegen

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11209
CBS Code 0268
Aantal inwoners 164.223
Oppervlakte 53.62 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Nijmegen

Archiefverordening


Datum vaststelling 12-12-2012
Titel Archiefverordening 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Nijmegen