Nijkerk

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10446
CBS Code 0267
Aantal inwoners 39.788
Oppervlakte 69.48 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Nijkerk

Archiefverordening


Datum vaststelling 27-04-2006
Titel Archiefverordening 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling