Nieuwkoop

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 19-09-1814
Amsterdamse Code 10728
CBS Code 0569
Aantal inwoners 26.988
Oppervlakte 78.88 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Nieuwkoop

Archiefverordening


Datum vaststelling 31-05-2007
Titel Archiefverordening van Nieuwkoop 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchief Rijnlands Midden