Nieuwegein

Basisgegevens


Provincie Utrecht
Begindatum 01-07-1971
Amsterdamse Code 10374
CBS Code 0356
Aantal inwoners 60.947
Oppervlakte 23.66 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Nieuwegein

Archiefverordening


Datum vaststelling 24-06-2009
Titel Archiefverordening van Nieuwegein 2009
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Het Utrechts Archief