Neerijnen

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1978
Amsterdamse Code 10125
CBS Code 0304
Aantal inwoners 11.843
Oppervlakte 66 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Neerijnen

Archiefverordening


Datum vaststelling 01-04-2010
Titel Archiefverordening gemeente Neerijnen 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Rivierenland