Neder-Betuwe

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-04-2003
Amsterdamse Code 10916
CBS Code 1740
Aantal inwoners 22.620
Oppervlakte 60.64 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Neder-Betuwe

Archiefverordening


Datum vaststelling 10-02-2007
Titel Archiefverordening gemeente Neder-Betuwe
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Rivierenland