Mook en Middelaar

Basisgegevens


Provincie Limburg
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10271
CBS Code 0944
Aantal inwoners 7.947
Oppervlakte 17.39 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Mook en Middelaar

Archiefverordening


Datum vaststelling 15-05-2008
Titel Archiefverordening gemeente Mook en Middelaar 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Brabants Historisch Informatie Centrum