Moerdijk

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-04-1998
Amsterdamse Code 10046
CBS Code 1709
Aantal inwoners 36.547
Oppervlakte 159.24 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Moerdijk

Archiefverordening


Datum vaststelling 24-10-2013
Titel Archiefverordening gemeente Moerdijk 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief West-Brabant