Mill en Sint Hubert

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10535
CBS Code 0815
Aantal inwoners 11.000
Oppervlakte 52.28 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Mill en Sint Hubert

Archiefverordening


Datum vaststelling 29-09-2009
Titel Archiefverordening gemeente Mill en Sint Hubert 2009
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Brabants Historisch Informatie Centrum