Midden-Drenthe

Basisgegevens


Provincie Drenthe
Begindatum 01-01-2000
Amsterdamse Code 10520
CBS Code 1731
Aantal inwoners 33.581
Oppervlakte 341.01 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Midden-Drenthe

Archiefverordening


Datum vaststelling 27-08-1998
Titel Archiefverodening van de gemeente Middenveld 1998
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling