Middelburg

Basisgegevens


Provincie Zeeland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10122
CBS Code 0687
Aantal inwoners 48.030
Oppervlakte 48.54 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Middelburg

Archiefverordening


Datum vaststelling 15-12-2003
Titel Archiefverordening Middelburg 2004
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag bestuur GR

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Zeeuws Archief