Meppel

Basisgegevens


Provincie Drenthe
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11204
CBS Code 0119
Aantal inwoners 32.511
Oppervlakte 55.69 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Meppel

Archiefverordening


Datum vaststelling 25-03-2010
Titel Archiefverordening gemeente Meppel
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling