Marum

Basisgegevens


Provincie Groningen
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11431
CBS Code 0025
Aantal inwoners 10.471
Oppervlakte 64.52 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Marum

Archiefverordening


Datum vaststelling 30-06-2010
Titel Archiefverordening gemeente Marum 2010
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling