Maastricht

Basisgegevens


Provincie Limburg
Begindatum 09-10-1815
Amsterdamse Code 10182
CBS Code 0935
Aantal inwoners 119.664
Oppervlakte 56.81 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Maastricht

Archiefverordening


Datum vaststelling 23-05-2006
Titel Archiefverordening gemeente Maastricht 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Limburg