Maasgouw

Basisgegevens


Provincie Limburg
Begindatum 01-01-2007
Amsterdamse Code 10964
CBS Code 1641
Aantal inwoners 24.272
Oppervlakte 45.83 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Maasgouw

Archiefverordening


Datum vaststelling 20-06-2013
Titel Archiefverordening gemeente Maasgouw 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling