Maasdonk

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1993
Amsterdamse Code 10370
CBS Code 1671
Aantal inwoners 11.254
Oppervlakte 37.25 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Maasdonk

Archiefverordening


Datum vaststelling 19-02-2013
Titel Archiefverordening van de gemeente Maasdonk, 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Brabants Historisch Informatie Centrum