Losser

Basisgegevens


Provincie Overijssel
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11166
CBS Code 0168
Aantal inwoners 22.664
Oppervlakte 98.82 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Losser

Archiefverordening


Datum vaststelling 15-10-2013
Titel Archiefverordening
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling