Lopik

Basisgegevens


Provincie Utrecht
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10333
CBS Code 0331
Aantal inwoners 14.121
Oppervlakte 75.75 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Lopik

Archiefverordening


Datum vaststelling 18-11-2008
Titel Archiefverordening Lopik 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard