Littenseradiel

Basisgegevens


Provincie Fryslân
Begindatum 26-01-1985
Amsterdamse Code 10422
CBS Code 0140
Aantal inwoners 10.998
Oppervlakte 130.75 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Littenseradiel

Archiefverordening


Datum vaststelling 23-01-2012
Titel Archiefverordening gemeente Littenseradiel 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling