Lisse

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10197
CBS Code 0553
Aantal inwoners 22.685
Oppervlakte 15.69 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Lisse

Archiefverordening


Datum vaststelling 19-12-2008
Titel Archiefverordening van Lisse 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling