Lingewaard

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-2003
Amsterdamse Code 10744
CBS Code 1705
Aantal inwoners 45.589
Oppervlakte 62.23 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Lingewaard

Archiefverordening


Datum vaststelling 22-05-2008
Titel Archiefverordening 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling