Leidschendam-Voorburg

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-2002
Amsterdamse Code 11103
CBS Code 1916
Aantal inwoners 72.068
Oppervlakte 32.7 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Leidschendam-Voorburg

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-09-2004
Titel Archiefverordening Leidschendam-Voorburg 2004
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Haags gemeentearchief