Leeuwarderadeel

Basisgegevens


Provincie Fryslân
Begindatum 01-10-1816
Amsterdamse Code 10851
CBS Code 0081
Aantal inwoners 10.377
Oppervlakte 40.91 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Leeuwarderadeel

Archiefverordening


Datum vaststelling 27-02-1969
Titel Archiefverordening
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling