Leeuwarden

Basisgegevens


Provincie Fryslân
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11228
CBS Code 0080
Aantal inwoners 94.838
Oppervlakte 78.9 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Leeuwarden

Archiefverordening


Datum vaststelling 06-01-2014
Titel Archiefverordening Leeuwarden 2014
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Historisch Centrum Leeuwarden