Leek

Basisgegevens


Provincie Groningen
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10604
CBS Code 0022
Aantal inwoners 19.333
Oppervlakte 63.33 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Leek

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-06-2006
Titel Archiefverordening gemeente Leek 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling