Lansingerland

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-2007
Amsterdamse Code 10319
CBS Code 1621
Aantal inwoners 54.090
Oppervlakte 54.28 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Lansingerland

Archiefverordening


Datum vaststelling 02-01-2007
Titel Archiefverordening Lansingerland
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Stadsarchief Rotterdam