Landgraaf

Basisgegevens


Provincie Limburg
Begindatum 01-01-1982
Amsterdamse Code 11335
CBS Code 0882
Aantal inwoners 38.186
Oppervlakte 24.58 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Landgraaf

Archiefverordening


Datum vaststelling 07-09-2006
Titel Archiefverordening Landgraaf 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling