Landerd

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1994
Amsterdamse Code 10276
CBS Code 1685
Aantal inwoners 14.941
Oppervlakte 70.38 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Landerd

Archiefverordening


Datum vaststelling 20-09-2007
Titel Archiefverordening gemeente Landerd 2007
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Brabants Historisch Informatie Centrum