Laarbeek

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1997
Amsterdamse Code 10173
CBS Code 1659
Aantal inwoners 21.532
Oppervlakte 55.37 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Laarbeek

Archiefverordening


Datum vaststelling 29-06-2006
Titel Archiefverordening gemeente Laarbeek 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad ter kennis brengen van de rapportages ivm toezicht van de archivaris aan de Raad

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Eindhoven