Kampen

Basisgegevens


Provincie Overijssel
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10253
CBS Code 0166
Aantal inwoners 50.403
Oppervlakte 142.64 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Kampen

Archiefverordening


Datum vaststelling 04-07-2013
Titel Archiefverordening gemeente Kampen 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Gemeentearchief Kampen