Kaag en Braassem

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-2009
Amsterdamse Code 10349
CBS Code 1884
Aantal inwoners 25.744
Oppervlakte 63.43 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Kaag en Braassem

Archiefverordening


Datum vaststelling 02-01-2009
Titel Archiefverordening Kaag en Braassem 2009
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchief Rijnlands Midden