Hulst

Basisgegevens


Provincie Zeeland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11408
CBS Code 0677
Aantal inwoners 27.719
Oppervlakte 201.44 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Hulst

Archiefverordening


Datum vaststelling 08-11-2012
Titel Archiefverordening 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Gemeentearchief Hulst