Huizen

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11170
CBS Code 0406
Aantal inwoners 41.726
Oppervlakte 15.82 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Huizen

Archiefverordening


Datum vaststelling 30-06-2003
Titel Archiefverordening 2003
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Stads- en Streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen