Hollands Kroon

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-01-2012
Amsterdamse Code 0
CBS Code 1911
Aantal inwoners 47.677
Oppervlakte 358.09 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Hollands Kroon

Archiefverordening


Datum vaststelling 18-11-2013
Titel Archiefverordening Hollands Kroon 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Alkmaar