Hof van Twente

Basisgegevens


Provincie Overijssel
Begindatum 01-01-2001
Amsterdamse Code 10076
CBS Code 1735
Aantal inwoners 35.573
Oppervlakte 212.77 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Hof van Twente

Archiefverordening


Datum vaststelling 22-01-2008
Titel Archiefverordening gemeente Hof van Twente 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling