Hilversum

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11285
CBS Code 0402
Aantal inwoners 84.984
Oppervlakte 45.62 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Hilversum

Archiefverordening


Datum vaststelling 27-09-2006
Titel Archiefverordening Gemeente Hilversum 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchief Gooi en Vechtstreek