Hillegom

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11236
CBS Code 0534
Aantal inwoners 20.627
Oppervlakte 12.92 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Hillegom

Archiefverordening


Datum vaststelling 22-03-2012
Titel Archiefverordening van Hillegom 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per {twee} jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie lichte gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Leiden