Heumen

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10600
CBS Code 0252
Aantal inwoners 16.494
Oppervlakte 39.85 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Heumen

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-03-2013
Titel Archiefverordening 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Nijmegen