het Bildt

Basisgegevens


Provincie Fryslân
Begindatum 01-10-1816
Amsterdamse Code 10128
CBS Code 0063
Aantal inwoners 10.937
Oppervlakte 92.37 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/het Bildt

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-11-1996
Titel Archiefverordening Gemeente ’t Bildt
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling