Helmond

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10932
CBS Code 0794
Aantal inwoners 88.560
Oppervlakte 53.04 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Helmond

Archiefverordening


Datum vaststelling 09-04-2013
Titel Archiefverordening Helmond 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Eindhoven