Heeze-Leende

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1997
Amsterdamse Code 10462
CBS Code 1658
Aantal inwoners 15.295
Oppervlakte 104 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Heeze-Leende

Archiefverordening


Datum vaststelling 22-01-2007
Titel Archiefverordening Heeze-Leende 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad ter kennis brengen van de rapportages ivm toezicht van de archivaris aan de Raad

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Historisch Centrum Eindhoven