Heerenveen

Basisgegevens


Provincie Fryslân
Begindatum 01-07-1934
Amsterdamse Code 10680
CBS Code 0074
Aantal inwoners 43.454
Oppervlakte 135.04 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Heerenveen

Archiefverordening


Datum vaststelling 11-01-2010
Titel Archiefverordening 2009
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling