Harlingen

Basisgegevens


Provincie Fryslân
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10909
CBS Code 0072
Aantal inwoners 15.878
Oppervlakte 25.03 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Harlingen

Archiefverordening


Datum vaststelling 06-06-2013
Titel Archiefverordening van de gemeente Harlingen 2013
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling