Halderberge

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1997
Amsterdamse Code 10397
CBS Code 1655
Aantal inwoners 29.292
Oppervlakte 74.56 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Halderberge

Archiefverordening


Datum vaststelling 01-05-1997
Titel Archiefverordening 1997 gemeente Halderberge
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief West-Brabant