Gulpen-Wittem

Basisgegevens


Provincie Limburg
Begindatum 01-01-1999
Amsterdamse Code 11032
CBS Code 1729
Aantal inwoners 14.496
Oppervlakte 73.16 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Gulpen-Wittem

Archiefverordening


Datum vaststelling 08-09-2012
Titel Archiefverordening van de gemeente Gulpen-Wittem 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Rijckheyt