Grave

Basisgegevens


Provincie Noord-Brabant
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10165
CBS Code 0786
Aantal inwoners 13.031
Oppervlakte 27.18 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Grave

Archiefverordening


Datum vaststelling 23-09-2008
Titel Archiefverordening gemeente Grave 2008
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Brabants Historisch Informatie Centrum