Gouda

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10302
CBS Code 0513
Aantal inwoners 71.047
Oppervlakte 16.86 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Gouda

Archiefverordening


Datum vaststelling 28-06-2004
Titel Archiefverordening 2003
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Streekarchief Midden-Holland