Goes

Basisgegevens


Provincie Zeeland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10674
CBS Code 0664
Aantal inwoners 36.665
Oppervlakte 92.68 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Goes

Archiefverordening


Datum vaststelling 13-10-2011
Titel Archiefverordening van de gemeente Goes 2011
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per (twee) jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Gemeentearchief Goes